aktualizováno: 12.02.2018 18:56:26

Od Úhoště

Současná situace v chovu v ČR
Současná situace v chovu v ČR.  

Použity jsou tabulky z Ročenky 2008-2009 vytvořené Ing. Karlem Skoupým. 

V současné době už klub zažehnal neutěšený stav v počtu plemeníků, který jsme převzali v roce 2005 od bývalého vedení klubu. Pro rok 2010 máme k dispozici přes stodvacet plemeníků, rozdělených nově do osmi skupin. Bohužel je stále nízký stav plemeníků ve skupině sedm, kterou jsme v roce 2005 převzali se třemi použitelnými (!!!) plemeníky.

 

Na tomto grafu je vidět postupné mírné zmenšování zastoupení jednotlivých skupin ve prospěch skupiny pět a  šest, které se od roku 2000 neúměrně rozšiřovaly. Po převzetí chovu novým vedením je po třech letech (rok 2008) vidět první výsledek, kdy chovatelská komise v čele s poradkyní chovu D. Matušincovou prosazovala rovnoměrné využití všech plemeníků v chovu. Zpočátku bylo vzhledem k velikosti sk. 6 mírně omezit využití plemeníků z této skupiny, aby nedocházelo k jejímu neúměrnému růstu na úkor jiných ohrožených skupin.

 

Na tomto grafu je již k vidění i nově založená skupina osm. Dále je vidět, že již nedochází k dalšímu procentuálnímu nárůstu počtu plemeníků na úkor ostatních skupin. Je zřetelný procentuální úbytek ve skupinách pět a šest, které se zužují ve prospěch ostatních skupin, ve kterých stoupá počet plemeníků. Ideálním konečným stavem by byla situace, kdy se počet plemeníků v populaci (100%) ustálí na počtu cca 12% v každé skupině. Ale není to nutné, vždy bude mezi skupinami větší či menší rozdíl.

 

Zde je k vidění ta samá situace znázorněná na plošném grafu nahoře. Je zde zřetelněji vidět procentuální úbytek plemeníků ve skupině sedm, se kterým bohužel stále bojujeme. Tuto skupinu převzalo nové vedení klubu za pět minut dvanáct. Ve skupině byli i staří plemeníci, které už se ani přes snahy chovatelské komise nepodařilo v chovu více použít. Také proto CHK přistoupila k určité reorganizaci skupin, zavedení skupiny 8 a přeřazení některých plemeníků z jiných skupin do skupiny 7. Bohužel jsme neviděli jinou možnost, jak tuto skupinu zachránit. Kazan z Pohraniční stráže bohužel není v otcovské linii veden u žádného ze svých potomků.

 

Na tomto grafu je k vidění nově vytvořená skupina osm.

 

Tento graf je pro nové vedení klubu více než dobrou vizitkou. Netýká se již % zastoupení, ale počtu plemeníků v jednotlivých skupinách. Tím, že se podařilo majitele plemeníků zainteresovat pro dění v plemeni, se nám od roku 2005, kdy jsme převzali chov, podařilo počet plemeníků zvýšit ze 42 psů v okamžiku převzetí do stavu přes 120 plemeníků po jarních bonitacích v roce 2010.

Tento vývoj by chovatelskou komisí vedenou od roku 2005 hlavní poradkyní chovu Danou Matušincovou ani přes veškerou její snahu nemohl být dosažen, nebýt práce a ochoty spolupracovat ze strany majitelů plemeníků a chovatelů. Všem chovatelům za to patří velký dík.

 

Zde je prakticky stejná situace jako v grafu výše, jen je zde nově vytvořená skupina osm.

Na základě vývoje populace ČSV došlo k určitým změnám a přesunům ve skupinách psů. Tyto změny se týkají zejména skupin 5, 6, 7 a nově založené skupiny 8 a byly vyvolány současným rozložením populace s ohledem na výhled pokračování chovu ČSV, definovaný chovatelskou komisí. Nově sestavené skupiny se vždy striktně neřídí genealogickou (otcovskou) linií, ale soustředí se na „shromažďování krve“ po jednotlivých dřívějších výrazných plemenících, z nichž některou máme bohužel k dispozici jen přes matky.
Rozdělení skupin není neměnné, v minulosti bylo a i do budoucna může být přizpůsobeno aktuálnímu stavu populace plemene s ohledem na další záměry chovu. O některých plemenících bohužel nemá chovatelská komise aktuální informace, proto nemusí být využití všech v seznamu uvedených plemeníků možné.
Skupina 1 – psi nesoucí v otcovské linii krev Repa z Pohraniční stráže přes Gara z Rosíkova.
Skupina 2 – psi nesoucí v otcovské linii krev Repa z Pohraniční stráže, v jejichž rodokmenech jsou dále vedeni Cézar od Pavlišina, Káj z Rosíkova.
Skupina 3 – Binc a Candiff Pohostinstvo (Rep z Pohraniční stráže x Gyra z Pohraniční stráže)
Skupina 4 – Rep z Pohraniční stráže, v rodokmenech vedena krev Astora Moťovský dvor (syn Nuka z Pohraniční stráže). Krev Astora se k nám zatím bohužel dostala jen přes jeho dcery, momentálně jsou plánována krytí českých fen např. Blekem z Liehovarského dvora, Alexem z Čakajovského dvora, aby se k nám dostala i přes jeho syny. Nicméně ani potomci přes dcery ho fenotypem ani povahovými vlohami nezapřou.
Skupina 5 – Bak a Barry z Doušova dvora (Eramis Vopa)
Skupina 6 – Amur z Ďáblova kaňonu
Skupina 7 – původně linie Kazana z Pohraniční stráže, v genealogické linii se však potomstvo po Kazanovi nezachovalo, jeho krev je vedena pouze přes jeho dcery. Původními představiteli této skupiny jsou pouze Amarok Šedý chlup a Akeenah Runar Waawanyanka. Do této skupiny byli dále přeřazeni psi z jiných (existenčně neohrožených) skupin, kteří alespoň v omezené míře nesou krev Kazana přes jeho dcery. I tito psi však nesou znaky po Kazanovi přes matky v generaci předků otce Induka i Olivera Passo del Lupo – Mikyho Passo del Lupo, kde byla dříve vedena příbuzenská plemenitba na sourozence Dik a Dita Břevnovská stopa, potomky Besi Zepeř (dcera Ariela Lobos, vnuka Kazana z Pohraniční stráže).
Skupina 8 – nově založená skupina nesoucí krev Ajaxe a Alana Břevnovská stopa.  
Plemeníci 2009   (stav je vztažen k jaru 2010, tedy před jarními bonitacemi)
 
SKUPINA 1:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Akim z Revíru vlků
2052 / 06
25.12.2006
Qeron z Molu Es
Jasmína Eden severu
A67 Od P3
Xv52,9 Xf111,9
A(0/0) – ČR, II.
Albert z Vlčí chaloupky
1278 / 01
18.02.2001
Army z Dolních Maršovic
Ajga Reolup
6→1
A69 D1 Of P1
C(2/2) – ČR, A – PL, I.
 
Amani Stříbrný úplněk
2240 / 07
29.11.2007
Ares Stín vlka
Dina Doubravka z Vlčí chaloupky
11→0
A67 Of P1
Xv53,7 Xf108,9
A(0/0) – ČR, I.
Anax Sotis
1639 / 03
08.11.2003
Aron od Rajské chvojky
Felon Eden severu
A67,5 E1 Oh P1
C(1/2) - ČR, III.
 
Anubis Stříbrný úplněk
2241 / 07
29.11.2007
Ares Stín vlka
Dina Doubravka z Vlčí chaloupky
A72 D5 M2 Og P5
Xv54,2 Xf105,5
A(0/0) – ČR, I.
Převis. pysky, výr. líce
Ares Sotis
1638 / 03
08.11.2003
Aron od Rajské chvojky
Felon Eden severu
13→0
A70 E1 K1 Of P1
A – PL, I.
Volnější koutek, větší sklon zádě, jedno varle menší
Argo Stříbrný úplněk
2243 / 07
29.11.2007
Ares Stín vlka
Dina Doubravka z Vlčí chaloupky
A67,5 M5 Og P3
Xv52,5 Xf110,3
C(2/2) – ČR, III.
Volnější pysky
Atos Stín vlka
1514 / 02
13.12.2002
Atos Tinkin dvor
Bonie Mrazivé ticho
7→0
A68 E3 M2 Of R1 P3
C(2/1) – ČR, III.
Brix z Porčova mlýna
1159 / 00
18.05.2000
Baker Šedá eminence
Gerina Šedá eminence
30→5
A66 E1 Of P3
C(2/2) – ČR, A – PL, I.
 
Cody z Kopáčkova dvora
2193 / 07
30.10.2007
Brix z Porčova mlýna
Dizzy Chlumecké podzámčí
A70 Og P1
Xv52,9 Xf105,7
B(1/1) – ČR, II.
Doran z Ponického dvora
1211 / 00
27.10.2000
Brit Hlas divočiny
Fea Jimili
48→8
A68 K1 Og P1
B(0/1) – ČR, II.
 
Ohnivák z Molu Es
1478 / 02
23.10.2002
Doran z Ponického dvora
Ajbix Mrazivé ticho
5→0
A68,5 Of P1
C(2/2) – ČR, A – PL, II.
 
Orion z Molu Es
1480 / 02
23.10.2002
Doran z Ponického dvora
Ajbix Mrazivé ticho
A69 E1 F2 Of R1 P3
B(1/1) – ČR, II.
Pohyb P H a P končetin se jeví po úraze netypický, háček na ocase
Qeron z Molu Es
1566 / 03
28.05.2003
Doran z Ponického dvora
Go-Go z Molu Es
16→3
A69 Oh P1
D(3/3) – ČR, A – PL, II.
Volnější koutek
 
Quenno od Úhoště
1934 / 05
19.12.2005
Doran z Ponického dvora
Moki od Úhoště
6→0
A72 Od P3
Xv54,2 Xf109,7
A(0/0) – ČR, II.
Sauron z Litavské kotliny
2114 / 07
10.07.2007
Doran z Ponického dvora
Peggy z Litavské kotliny
A68 Of P1
Xv52,5 Xf111,7
A(0/0) – ČR, II.

Celkem 10 plemeníků, 3 plemeníci bez potomků v ČR
SKUPINA 2:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Amore Mio Srdcerváč
2148 / 07
24.10.2007
Carr Malý Bysterec
Ave Tajga Arimminum
9→0
A69 Of P1
Xv53,6 Xf108,6
A(0/0) – ČR, II.
Aris Bílý Měsíc
1579 / 03
30.09.2003
Dak Kollárov dvor
Brenna Šedý chlup
9→2
A71 Of P1
A – PL, III.
Atewa Bílý Měsíc
1580 / 03
30.09.2003
Dak Kollárov dvor
Brenna Šedý chlup
20→2
A73 Of P1
A – PL, III.
Barry z Kopáčkova dvora
1998 / 06
06.11.2006
Fas Lupus Bohemia Genao
Dizzy Chlumecké podzámčí
A70 D5,12 Od P5
Xv51,4 Xf107,1
A(0/0) – ČR, I.
Blondi Loki Polární vlk
2181 / 07
14.11.2007
Carr Malý Bysterec
Axa od Rajské chvojky
A68 Og P1
Xv51,5 Xf110,3
A(0/0) – ČR, I.
Cairo Sotis
2137 / 07
04.10.2007
Art z Viktoriinej záhrady
Felon Eden severu
A69 Of P1
Xv55,0 Xf115,9
A(0/0) – ČR, I.
Volnější koutky, náznak měkčí tlapy
Ceterach Stín vlka
1942 / 06
15.01.2006
Dak Kollárov dvor
Bonie Mrazivé ticho
10→0
A71 Og P1
Xv53,5 Xf102,8
A(0/0) – ČR, II.
Clif Sotis
2139 / 07
04.10.2007
Art z Viktoriinej záhrady
Felon Eden severu
5→0
A71 K1 Of P1
Xv54,9 Xf109,8
A(0/0) – ČR, I.
Cork Stín vlka
1944 / 06
15.01.2006
Dak Kollárov dvor
Bonie Mrazivé ticho
16→0
A70 C4 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, II.
Neosrst. břicho, háček na ocase, nedodrž. Index výšky
Corro Sotis
2141 / 07
04.10.2007
Art z Viktoriinej záhrady
Felon Eden severu
A69 Og P1
Xv53,6 Xf111,6
A(0/0) – ČR, I.
Nepatrně nepravidelná spodní řada řezáků, mírně povolené prsty
Danny z Údolí ticha
1837 / 05
01.07.2005
Dak Kollárov dvor
Alexa z Porčova mlýna
A70 Of R1 P1
C(2/2) – ČR, III.
Náznak zvlněné srsti na krku, otevřených koutků a sbíhavých pat
Dero Sotis
2204/07
22.11.2007
 
 
Kondor z Krotkovského dvora
Alkyona Sotis
A67,5OhP1Xv52,6Xf108,9 A(0/0),chovný II zvlněná srst
Darek z Údolí ticha
1838 / 05
01.07.2005
Dak Kollárov dvor
Alexa z Porčova mlýna
9→0
A66 C2 E1 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
P1 vpravo dole navíc
Derek Sotis
2203 / 07
22.11.2007
Kondor z Krotkovského dvora
Alkyona Sotis
A66 D5,12 K1 Of P5
Xv52,3 Xf118,2
A(0/0) – ČR, II.
Dino Sotis
2205 / 07
22.11.2007
Kondor z Krotkovského dvora
Alkyona Sotis
A66 D5,12 K1 Og P5
Xv53,0 Xf118,2
A(0/0) – ČR, II.
Drink Džin z Vlčí chaloupky
1616 / 03
15.03.2003
Dak z Rosíkova
Ajga Neolup
 
A70 Of P1
B(0/1) – ČR, II.
Delší ucho, delší ocas
Fas Lupus Bohemia Genao
1683 / 03
07.12.2003
Dak z Rosíkova
Aretha Hanka z Vlasatic
25→4
A69 C2 E1 F10 Of P3
A – PL, I.
P1 vpravo dole navíc
Fero Lupus Bohemia Genao
1684 / 03
07.12.2003
Dak z Rosíkova
Aretha Hanka z Vlasatic
A66,5 E1 H3 I2 Od R1 P3, C(2/0) – ČR, III.
Nedodrž. index formátu
Geri z Vlčí chaloupky
1738 / 04
16.10.2004
Hero z Rofa
Ajga Neolup
6→0
A69 C4 Og P1
C(1/2) – ČR, III.
Gert z Vlčí chaloupky
1739 / 04
16.10.2004
Hero z Rofa
Ajge Reolup
A70 K1 Oh P1
C(2/2) – ČR, III.
Větší sklon zádě, delší bedra, vrásky v klidu
Karlik Crying Wolf
1976-06 / 03
06.01.2003
Fallko Kollárov dvor
Briza Crying Wolf
17→1
A65 Oh P1
A – NL, II.
Lucky od Úhoště
1545 / 03
17.03.2003
Baskervill Kanýčo
Assisi z Dehnic
14→0
A70 E1 Og P1
B(0/1) – ČR, A – PL, I.
Lupus Crying Wolf
1954-06 / 03
10.11.2003
Boston Crying Wolf
Demon Crying Wolf
16→4
A65,5 I10 Od P3
B – HU, II.
Kratší krok, lehce vybočené lokty, v pohybu volnější
Ostin Eden severu
1981 / 06
30.08.2006
Lupus Crying Wolf
Julie z Litavské kotliny
5→0
A67 E1 K1 Od P3
Xv55,2 Xf109,0
A(0/0) – ČR, II.
Quin z Litavské kotliny
1868 / 05
10.10.2005
Balrog z Peronowki
Jessika z Litavské kotliny
A72 D1 M5 Of R1 P3
C(2/2) – ČR, III.

Celkem 14 plemeníků, 7 plemeníků bez potomků v ČR (z toho 1 starší než 10 let), 2 plemeníci starší než 10 let
SKUPINA 3:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Afis Testamonium diaboli
1910 / 05
21.11.2005
Argos Mrazivé ticho
Hagga Kollárov dvor
6→0
A72 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Háček na ocase, nedodržený index výšky
Argo Přízrak Karpat
1805 / 05
30.01.2005
Arin na Blatech
Avahoc Stín vlka
51→3
A68 Oh R1 P1
A(0/0) – ČR, II.
Nedodržené indexy
Bary Lupus Bohemia Genao
1337 / 01
22.10.2001
Gaj Jimili
Aretha Hanka z Vlasatic
A65 M3 Od P3
D(3/3) – ČR, C – PL, III.
Curt z Vlčího dubu
2164 / 07
13.10.2007
Argo Přízrak Karpat
Fea z Ponického dvora
A65 Of P1
Xv53,8 Xf109,2
A(0/0) – ČR, II.
Stáčí špičku ocasu bez hmatné deformace
Czambor z Vlčího dubu
2165 / 07
13.10.2007
Argo Přízrak Karpat
Fea z Ponického dvora
10→0
A70 Of P1
Xv54,3 Xf107,1
A(0/0), II.
 
 
 

Celkem 5 plemeníků, 3 plemeníci bez potomků v ČR, 1 plemeník starší než 10 let
SKUPINA 4:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Akim Polární vlk
2226 / 07
19.10.2007
Bazilišek Stín vlka
Bessy z Údolí ticha
A67 Oh P1
Xv51,5 Xf111,9
C(1/2) – ČR, III.
Art Mijaver
2074 / 07
11.02.2007
Bazilišek Stín vlka
Arnie z Kamenaček
A67 K1 Of P1
Xv53,7 Xf107,5
A(0/0) – ČR, III.
Baker z Údolí ticha
1563 / 03
04.06.2003
Milo Ruskov dvor
Alexa z Porčova mlýna
A70 E1 Of P1
C(2/2) – ČR, III.
Bazilišek Stín vlka
1776 / 04
11.12.2004
Amor Gabčov dvor
Bonie Mrazivé ticho
18→5
A66,5 E1 Og P1
A(0/0) – ČR, II.
Berry Stín vlka
1777 / 04
11.12.2004
Amor Gabčov dvor
Bonie Mrazivé ticho
3→0
A67 Oh R1 P1
A(0/0) – ČR, II.
Náznak otevřené srsti v bederní oblasti
Drak Lupus Bohemia Genao
1572 / 03
01.08.2003
Arek Malý Bysterec
Ešír Eden severu
17→1
A70,5 Od S2 P3
A(0/0) – ČR, I.

Celkem 4 plemeníci, 2 plemeníci bez potomků v ČR
SKUPINA 5:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Ali Terespol
1781 / 04
31.12.2004
Amir z Uher
Iny od Úhoště
A66,5 F2 Oh R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
Basco Sotis
1971 / 06
03.06.2006
Belfast Zelený paprsek
Felon Eden severu
A65 Of P1
Xv52,3 Xf110,7
B(1/1) – ČR, III.
Belfast Zelený paprsek
1678 / 03
30.11.2003
Arne z Města Henbrštajnů
Axa od Rajské chvojky
5→3
A70 Of R1 P1
C(2/2), III.
Výborně nasaz. ocas
Bond z Hvozdecké kotliny
1963 / 06
19.05.2006
Nord šedá eminence
Keli z Litavské kotliny
A68 E3 H2 Of P5
Xv51,5 Xf108,8
A(0/0) – ČR, I.
Brest Sotis
1973 / 06
03.06.2006
Belfast Zelený paprsek
Felon Eden severu
6→0
A68 L8 Of R1 P3
B(0/1) – ČR, III.
Nepatrně vol. koutek, nedodrž. index výšky
Bret z Uher
1353 / 01
25.11.2001
Andy od Chrudimky
Alexis od Joan
A68 F2 Of P3
C(2/1) – ČR, III.
Delší formát
Brian Sotis
1974 / 06
03.06.2006
Belfast Zelený paprsek
Felon Eden severu
A69 D1 Of R1 P3
C(2/1) – ČR, III.
Nedodrž. index výšky
Bron z Hvozdecké kotliny
1964 / 06
19.05.2006
Nord šedá eminence
Keli z Litavské kotliny
A65 E1 Og R1 P3
B(1/0) – ČR, II.
V pohybu sbíh. hlezna
Erik z Věrné smečky
2255 / 07
24.12.2007
Bref od Tištínského potoka
Assay z Věrné smečky
A66 Of P1
Xv54,5 Xf106,1
A(0/0) – ČR, I.
Vynikající nasazení a délka ocasu
Hary z Ponického dvora
1742 / 04
24.10.2004
Nord Šedá eminence
Cira z Ponického dvora
A65,5 E3 M5 Oh P3
B(1/1) – ČR, III.
Výborně nasazený a nesený ocas, skus nepravidelný
 
 
 

Celk. 16 plemeníků, 10 plemeníků bez potomků v ČR (3 starší než 10 let), 5 plemeníků starších než 10 let
SKUPINA 6:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Adok Karpatský bandita
1830 / 05
09.06.2005
Fredy od Úhoště
Bria Bariho dvůr
A71 M5 Of R1 P3
B(1/0) – ČR, II.
Akar ze Studeného
2057 / 07
01.01.2007
Hero od Úhoště
Aimé Bílý měsíc
A70 Og P1
Xv52,8 Xf111,0
A(0/0) – ČR, I.
Výraznější čelní rýha, širší tlama
Akym Agarův les
1843 / 05
28.06.2005
Grey Wolf z Molu Es
Barča z Ponického dvora
A65 D1 Of R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
Nedodržené indexy, po úraze háček na ocase
Aladin Zelený paprsek
1492 / 02
14.11.2002
Hero od Úhoště
Axa od Rajské chvojky
A68 C4 Of R1 P1
C(2/1) – ČR, III.
Mírně otevírá loket v pohybu
Argo z Vlčího dubu
1765 / 04
29.11.2004
Kairo od Úhoště
Fea z Ponického dvora
A70 Of R1 P1
B(1/0) – ČR, II.
Archie z Kopáčkova dvora
1923 / 05
14.12.2005
Azar Zelený paprsek
Dizzy Chlumecké podzámčí
A66 E1 Oi P3
Xv54,5 Xf109,1
A(0/0) – ČR, I.
Náznak volných koutků, hlava psího typu
Aron z Aljašky
1847 / 05
15.06.2005
Hero od Úhoště
Arra od Rajské chvojky
22→2
A67 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, II.
Výborný typ hlavy, suché pysky
Azar Zelený paprsek
1493 / 02
14.11.2002
Hero od Úhoště
Axa od Rajské chvojky
24→5
A68 E1 Og P1
B(1/1) – ČR, A – A, I.
Bart z Věrné smečky
1797 / 05
12.01.2005
Jerry Lee z Molu Es
Dia Dakmat
A72,5 Of P1
A(0/0) – ČR, III.
Bask z Deštné hory
1990 / 06
15.09.2006
Good Boy z Molu Es
Beky Šedý samotář
A65 Of P1
Xv55,4 Xf111,5
A(0/0) – ČR, III.
Bazir z Vlčího dubu
2028 / 06
10.12.2006
Fanda Fox Eden severu
Fea z Ponického dvora
A69 Og P1
Xv52,2 Xf108,7
A(0/0) – ČR, II.
Nepravidelný skus
Bohemian Lucky Wolf Arimminum
LOI 05/95261
1915-05 / 05
18.04.2005
Grey Wolf z Molu Es
Ambra Vlčí naděje
A72 Og R1 P1
B(0/1) – ČR, II.
Mír. reakce na střelbu, nedodržený index výšky
Bonifác Testamonium diaboli
2187 / 2007
03.12.2007
Aron z Aljašky
Hagga Kollárov dvor
A75 Oh P1
Xv52,6 Xf108,0
A(0/0) – ČR, III.
Dol. řada řezáků část. v klešt. skusu, krajáky těsný nůžk. skus, širší tlama
Brave Odin z Věrné smečky
1798 / 05
12.01.2005
Jerry Lee z Molu Es
Dia Dakmat
A72 F2 Of R1 P3
A(0/0) – ČR, III.
Brest z Deštné hory
1991 / 06
15.09.2006
Good Boy z Molu Es
Beky Šedý samotář
A67,5 Od P3
Xv53,3 Xf108,1
A(0/0) – ČR, III.
Brixi z Kamenaček
1759 / 04
24.11.2004
Kairo od Úhoště
Heňa Kysucká hviezda
A66,5 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Mohutnější hrudník a před-hrudí, nedodrž. index výšky
Bucifal Testamonium diaboli
2188 / 2007
03.12.2007
Aron z Aljašky
Hagga Kollárov dvor
A70,5 Oh S2 P1
Xv53,9 Xf105,7
B(1/1) – ČR, III.
Náznak zvlněné srsti na hřbetě, náznak volných koutků
Dandy Šedý chlup
1574 / 03
27.08.2003
Ceroky Crazy Eden severu
Nancy Šedá eminence
A70 F2 Of R1 P3
A – PL, II.
Nedodržené indexy
Dat Šedý chlup
1576 / 03
27.08.2003
CerokyCrazy Eden severu
Nancy Šedá eminence
16→1
A69 Of P1
A – PL, II.
Spáditější záď
Destruktor z Věrné smečky
2064 / 07
14.01.2007
Good Boy z Molu Es
Dia Dakmat
A65 Og P1
Xv50,7 Xf107,6
A(0/0) – ČR, III.
Fanda Fox Eden severu
1215 / 00
14.10.2000
Akim Reolup
Bira od Chrudimky
17→6
A70 Of P1
C(1/2) – ČR, A – PL, I.
Garp Kanýčo
1905 / 05
03.11.2005
Jerry Lee z Molu Es
Isa Bella z Molu Es
A70 D12 F2 K1 Of R1 P3, A(0/0) – ČR, I.
Nepr. skus, mírná reakce na střelbu, nedodrž. Index výšky
Grand Eden severu
1293 / 01
03.05.2001
Good Boy z Molu Es
Inka z Litavské kotliny
A67 I8 K1 P3
C(2/2) – ČR, III.
Hero od Úhoště
1116 / 00
14.01.2000
Ali Reolup
Assisi z Dehnic
38→10
A71 Of P1
A(0/0) – ČR, I.
Iky od Úhoště
1272 / 01
27.01.2001
Ali Reolup
Assisi z Dehnic
10→0
A69 Of P1
C(2/2) – ČR, A – PL, I.
Mírně sražená záď
Jerry Lee z Molu Es
1150 / 00
15.05.2000
Ali Reolup
Amálka od Buližníku
43→6
A72 Of P1
A(0/0) – ČR, I.
Kairo od Úhoště
1517 / 02
08.11.2002
Ali Reolup
Ko-Ko z Molu Es
19→8
A67,5 K1 Of P1
A(0/0) – ČR, II.
Lupus z Litavské kotliny
1315 / 01
21.10.2001
Good Boy z Molu Es
Jessika z Litavské kotliny
A65,5 I10 Of P3
D(2/3) – ČR, A – PL, III.
Maxim Eden severu
1821 / 05
05.03.2005
Fanda Fox Eden severu
Julie z Litavské kotliny
8→0
A69 K1 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem 29 plemeníků, 16 plemeníků bez potomků v ČR, 3 plemeníci starší než 10 let
SKUPINA 7:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Akeenah Runar Waawanyanka
1916 / 05
13.12.2005
Agar Morušový háj
Aset Woodo Wolf z Peronowki
8→0
A71,5 Oh R1 P1
B(0/1) – ČR, III.
Amarok Šedý chlup
1194 / 00
09.10.2000
Freeking z Molu CS
Nancy Šedá eminence
A72 E1 M5 Od P3
A – PL, III.
Erik Křivoklátský atos
1222 / 00
29.10.2000
Ciro Břevnovská stopa
Bora Mabosa
A71 F2 K1 M5 Of P3
C(1/2) – ČR, III.
Eros Křivoklátský atos
1221 / 00
29.10.2000
Ciro Břevnovská stopa
Bora Mabosa
A71 M3,5 Og P3
D(2/3) – ČR, A – PL, I.
I1 vpravo nahoře zdvojená korunka – jeden kořen, 2x P1 dolní čelist chirurgicky proříznuty – viditelné
Unkas z Molu Es
1873 / 05
18.10.2005
Oliver Passo del Lupo
Upstream Arimminum
26→0
A70 Oh R1 P3
A(0/0) – ČR, II. (s ohledem na poznámku): Netypický pohyb zadních končetin, nedodržený index formátu
Vaya Kiba z Molu Es
2016 / 06
28.11.2006
Induk Passo del Lupo
Upstream Arimminum
A67 Oh P1
Xv53,7 Xf108,9
C(1/2) – ČR, III.
Veron z Molu Es
2019 / 06
28.11.2006
Induk Passo del Lupo
Upstream Arimminum
23→0
A68,5 Og P1
Xv55,5 Xf108,0
B(1/1) – ČR, II.

Celkem 4 plemeníci, 3 plemeníci bez potomků v ČR (z toho 1 starší než 10 let), 2 plemeníci starší než 10 let
SKUPINA 8:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Absolut Wolf Rhoderick Sodar
2096 / 07
17.04.2007
Argo Sokolí oko
Kaimi Eden severu
A70,5 Og P1
Xv53,9 Xf110,6
A(0/0) – ČR, I.
Akiak Garm z Holštejna
2081 / 07
21.02.2007
Kelt z Molu Es
Carey šedý chlup
A67,5 Of P1
Xv52,5 Xf109,6
B(1/1) – ČR, III.
Výborně nasazený a nesený ocas
Alf z Malého ráje
1708 / 04
26.07.2004
Bad Vlčí naděje
Dixie Dakmat
A70 Oh P1
C(2/2) – ČR, III.
Vrásky v klidu
Amor Sokolí oko
1649 / 03
09.11.2003
Cagi od Úhoště
Cina Kazanova stopa
A70 K1 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
Při pohybu vytáčí ocas, některé drápy nejsou plně pigmentované
Argo Sokolí oko
1648 / 03
09.11.2003
Cagi od Úhoště
Cina Kazanova stopa
15→2
A70 M6 Og R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
PH končetina 2 bílé drápy
Bengie z Katusického dvora
1812 / 05
10.02.2002
Bony z Města Sadské
Dolores Eden severu
3→0
A72 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Dick Chlumecké podzámčí
1656 / 03
18.11.2003
Cagi od Úhoště
Grace Kollárov dvor
8→0
A70 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, I.
Volné koutky
Kelt z Molu Es
1189 / 00
04.09.2000
Hasso z Kladenské záře
Ajbix Mrazivé ticho
20→4
A67 I8 K1 Of P3
C(2/2) – ČR, III.
 
 
 

 FENY:
SKUPINA 1:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
 
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Alexis z Revírů vlků
2054 / 06
25.12.2006
Qeron z Molu Es
Jasmína Eden severu
A63 E1 Oi P3
Xv50,8 Xf109,5
A(0/0) – ČR, II.
Alkyona Sotis
1642 / 03
08.11.2003
Aron od Rajské chvojky
Felon Eden severu
9→3
A63 E1 Of P1
A(0/0) – ČR, I.
Nedodržené indexy
Alupa od Šesťáku
2113 / 07
12.05.2007
Brix z Porčova mlýna
Trixi z Molu Es
A60 Og P1
Xv55,0 Xf108,3
A(0/0) – ČR, III.
Na každé noze bílé drápy
Anny Osada Draklem
1902 / 05
28.10.2005
Brix z Porčova mlýna
Betty z Uher
A62 E1 Oh R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Anteia Sotis
1643 / 03
08.11.2003
Aron od Rajské chvojky
Felon Eden severu
15→1
A65 K1 E1 Od P3
A(0/0) – ČR, I.
Větší sklon zádě, ploché čelo
Areia Sotis
1645 / 03
08.11.2003
Aron od Rajské chvojky
Felon Eden severu
A60 E1 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
Aria Osada Draklem
1903 / 05
28.10.2005
Brix z Porčova mlýna
Betty z Uher
A64 Og R1 P1
B(0/1) – ČR, III.
Avahoc Stín vlka
1516 / 02
13.12.2002
Atos Tinkin dvor
Bonie Mrazivé ticho
6→1
A60 K1 Of P1
A(0/0) – ČR, II.
P1 vlevo dole založen, neprořezán, RTG doložen
Ayashee z Revíru vlků
2055 / 06
25.12.2006
Qeron z Molu Es
Jasmína Eden severu
A60 K1 Oc P3
Xv51,6 Xf112,5
C(2/2) – ČR, III.
Brittany Sokolí oko
2026 / 06
27.11.2006
Brix z Porčova mlýna
Cina Kazanova stopa
A65 E1 Of P1
Xv52,3 Xf109,2
A(0/0) – ČR, I.
Zvlněná srst na hřbetě
Peggy od Úhoště
1893 / 05
25.10.2005
Albert z Vlčí chaloupky
Ko-Ko z Molu Es
A62E1K1OdS2R1P3
B(1/0) – ČR, II.
Nedodržený index formátu
Queen od Úhoště
1939 / 05
25.10.2005
Doran z Ponického dvora
Moki od Úhoště
15→0
A65,5 Oi R1 P3
A(0/0) – ČR, II.
Siwa z Litavské kotliny
2118 / 07
10.07.2007
Doran z Ponického dvora
Peggy z Litavské kotliny
A62 F2 K1 Og P3
Xv54,8 Xf114,5
C(2/2) – ČR, III.

Celkem 13 chovných fen, 9 fen bez potomků
 
 
 
SKUPINA 2:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Agora z Vlčej rokliny
SPKP 2873 / 07
2247-08 / 07
03.11.2007
Carr Malý Bysterec
Ambra Veľký jarok
A61,5 K1 Od P3
Xv52,0 Xf112,2
A(0/0) – ČR, I.
Vynikající typ hlavy, zcela vylínaná vnitř. strana končetin – dop. konz. s veterinářem
Aimé Bílý měsíc
1582 / 03
30.09.2003
Dak Kollárov dvor
Brenna Šedý chlup
10→1
A64,5 Of P1
A – PL, III.
Mírně sražená záď
Anne Lee Srdcerváč
2154 / 07
24.10.2007
Carr Malý Bysterec
Ave Tajga Arimminum
6→0
A63 Of P1
Xv53,9 Xf107,9
A(0/0) – ČR, II.
Arwen Bílý měsíc
1585 / 03
30.09.2003
Dak Kollárov dvor
Brenna Šedý chlup
A65 Of P1
A – PL, III.
Bea Luna z Kopáčkova dvora
2001 / 06
06.11.2006
Fas Lupus Bohemia Genao
Dizzy Chlumecké podzámčí
A66 Oi P3
Xv56,1 Xf112,1
A(0/0) – ČR, I.
Birky z Kopáčkova dvora
2002 / 06
06.11.2006
Fas Lupus Bohemia Genao
Dizzy Chlumecké podzámčí
A63,5 Of P1
Xv55,1 Xf111,8
A(0/0) – ČR, I.
Širší tlama
Bonnie z Kopáčkova dvora
2003 / 06
06.11.2006
Fas Lupus Bohemia Genao
Dizzy Chlumecké podzámčí
7→0
A62 F2 Og P3
Xv54,0 Xf114,5
A(0/0) – ČR, I.
Catananche Stín vlka
1946 / 06
15.01.2006
Dak Kollárov dvor
Bonie Mrazivé ticho
A61 Of P1
Xv55,7 Xf108,2
A(0/0) – ČR, II.
Clowie Stín vlka
1947 / 06
15.01.2006
Dak Kollárov dvor
Bonie Mrazivé ticho
3→0
A62 H6 I2 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, II.
V pohybu vyboč. lokty, mírná reakce na střelbu
Dara spod Ďumbiera
SPKP 2739 / 04
01.11.2004
Dixon Radov dvor
Arys z Oravy
7→0
A61 Og R1 P1
C(1/2) – ČR, III.
Po úraze částečně amputovaný ocas
Daria z Údolí ticha
1840 / 05
01.07.2005
Dak Kollárov dvor
Alexa z Porčova mlýna
7→0
A62 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Dayen Sotis
2207 / 07
22.11.2007
Kondor z Krotkovského dvora
Alkyona Sotis
11→0
A62 Of P1
Xv54,8 Xf114,5
A(0/0) – ČR, II.
Mírně otevřená tlapa hrud. končetin
Dina Doubravka z Vlčí chaloupky
1618 / 03
15.03.2003
Dak z Rosíkova
Ajga Reolup
7→3
A63 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
Reakce na střelbu
Fiona spod Ďumbiera
SPKP 2772 / 05
15.11.2005
Lupus Crying Wolf
Ciba z Města Sadské
A60,5 H2 Oi S2 P3
Xv53,7 Xf115,7
B(1/0) – ČR, II.
Fronny Dakmat
1862 / 05
18.10.2005
Aris Bílý měsíc
Darlin Dakmat
A63 Og R1 P1
B(1/1) – ČR, II.
Gejša z Vlčí chaloupky
1741 / 04
16.10.2004
Hero z Rofa
Ajga Reolup
12→0
A61,5 Od R1 P3
B(0/1) – ČR, II.
Výborně nasazený, osrstěný a nesený ocas
Gess Křivoklátský atos
1884 / 05
19.10.2005
Atewa Bílý měsíc
Doubravka Křivoklátský atos
A64 K1 Oh R1 P1
A(0/0) – ČR, I.
Skus nůžkový, ale slabší spodní čelist
Gita Křivoklátský atos
1887 / 05
19.10.2005
Atewa Bílý měsíc
Doubravka Křivoklátský atos
8→0
A67 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, I.
Nedodrž. index výšky a formátu
Grey spod Ďumbiera
SPKP 2813 / 06
2070-07 / 06
12.10.2006
Dino z Rosíkova
Arys z Oravy
5→0
A60 Oh P1
Xv53,3 Xf110,0
B(1/0) – ČR, II.
Zadní noha po úraze, sbíhá hlezna
Lota Eden severu
1725 / 04
20.09.2004
Jean Kysucká hviezda
Inka z Litavské kotliny
1→0
A62 Od R1 S2 P3
C(1/2) – ČR, III.
Nedodržené indexy
Ossa Eden severu
1983 / 06
30.08.2006
Lupus Crying Wolf
Julie z Litavské kotliny
3→0
A61 F2 Od S2 P3
Xv55,7 Xf109,8
B(1/0) – ČR, II.
Paige Eden severu
1984 / 06
05.09.2006
Lupus Crying Wolf
Ešír Eden severu
6→0
A60,5 Oc P3
Xv52,9 Xf112,4
B(1/1) – ČR, II.
Rena z Litavské kotliny
2006 / 06
24.10.2006
Baron spod Ďumbiera
Peggy z Litavské kotliny
A62,5 E1 M5 Og P3
Xv51,2 Xf107,2
A(0/0) – ČR, I.
Saga Ronja Eden severu
2265 / 08
04.01.2008
Karlik Crying Wolf
Josefína Eden severu
A65 K1 Oi P3
Xv52,3 Xf107,6
A(0/0) – ČR, II.
Názn. zvln. srsti na zádi

Celkem 24 chovných fen, 12 fen bez potomků
SKUPINA 3:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Afaia Testamonium diaboli
1911 / 05
21.11.2005
Argos Mrazivé ticho
Hagga Kollárov dvor
A68,5 Of R1 P1
B(1/0) – ČR, III.
Sbíh. hlezna, vol. hřbet, nedodrž. index výšky
Cira Lupus Bohemia Genao
1477 / 02
20.10.2002
Gaj Jimili CS
Aretha Hanka z Vlasatic
2→0
A64 Of P1
C(2/2) – ĆR, III.
Connie z Vlčího dubu
2171 / 07
13.10.2007
Argo Přízrak Karpat
Fea z Ponického dvora
A62 Og P1
Xv54,8 Xf112,9
A(0/0) – ČR, II.
Era Kanýčo
1590 / 03
03.10.2003
Argos Mrazivé ticho
Jaw z Molu Es
A63E3 H7 I4Oh R1 P3
A(0/0) – ČR, III.
Vol. koutek, hlava psí-ho typu, výr. předhrudí
Nora z Litavské kotliny
1435 / 02
01.05.2002
Argos Mrazivé ticho
Ira z Litavské kotliny
A64 E1 F5 K3 Of P3
A(0/0) – ČR, III.

Celkem 5 chovných fen, 4 feny bez potomků
 
 
 
 
 
SKUPINA 4:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Aika z Blatnických vinic
2014 / 06
30.11.2006
Amor Gabčov dvor
Aika z Vlčího dubu
4→0
A64 E1 Oh P1
Xv55,4 Xf109,3
A(0/0) – ČR, I.
Vytáčí ocas do strany
 
Aki Polární vlk
2229 / 07
19.10.2007
Bazilišek Stín vlka
Bessy z Údolí ticha
A61 Od S2 P3
Xv52,5 Xf114,8
C(2/1) – ČR, III.
 
Ann Sheena z Březovské samoty
2279 / 08
07.02.2008
Drak Lupus Bohemia Genao
Bellis Stín vlka
A61 Og P1
Xv53,3 Xf111,5
A(0/0) – ČR, I.
LP konč. def. prstu po odstranění paspárku
 
Aset VoodooWolf z Peronówki
1549 / 03
26.11.2002
Milo Ruskov dvor
Jolly z Molu Es
10→1
A62,5 Of P1
C(2/1) – ČR, A – PL, I.
 
Arda Jantarowa Wataha
PKR I – 59835
20.06.2007
Amber Wolf z Peronówki
Beti Wilk z Polskiego dworu
A65 D1 K3 Oi P3
Xv51,5 Xf103,8
A(0/0) – ČR, I.
 
Aris Mijaver
2076 / 07
11.02.2007
Bazilišek Stín vlka
Arnie z Kamenaček
A60 Of P1
Xv55,0 Xf110,0
A(0/0) – ČR, III.
V pohybu překřižuje zadní stopu
 
Aša Mijaver
2079 / 07
11.02.2007
Bazilišek Stín vlka
Arnie z Kamenaček
A62 E3 Og P3
Xv54,8 Xf109,6
A(0/0) – ČR, III.
V pohybu se jeví záď mírně přestavěná
 
Bellis Stín vlka
1778 / 04
11.12.2004
Amor Gabčov dvor
Bonie Mrazivé ticho
5→1
 
A65 E1 Of P1
A(0/0) – ČR, II.
 
Bessy z Údolí ticha
1564 / 03
04.06.2003
Milo Ruskov dvor
Alexa z Porčova mlýna
6→2
A61 E1 Of P1
B(0/1) – ČR, III.
 
Birsha Osada Draklem
2090 / 07
08.03.2007
Gero Kollárov dvor
Betty z Uher
A62,5 Oh P1
Xv56,0 Xf110,1
A(0/0) – ČR, III.
 
Bonnie Osada Draklem
2091 / 07
08.03.2007
Gero Kollárov dvor
Betty z Uher
A60 Og P1
Xv53,3 Xf108,3
A(0/0) – ČR, III.
 
Bonnie z Údolí ticha
1565 / 03
04.06.2003
Milo Ruskov dvor
Alexa z Porčova mlýna
11→0
A60 K1 Og P1
C(2/2) – ČR, III.
 
Grace Kollárov dvor
SPKP 2631 / 02
07.01.2002
Milo Ruskov dvor
Citka Kollárov dvor
12→3
 
A64 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, II.
Volnější hřbet
 
Hagga Kollárov dvor
1550-03 / 02
28.11.2002
Arek Malý Bysterec
Farry Kollárov dvor
10→4
A66,5 C4 K1 Of P1
C(0/2) – ČR, III.
Spáditější záď
 
Jasmína Eden severu
1560 / 03
26.05.2003
Arek Malý Bysterec
Inka z Litavské kotliny
15→3
A63 Of P1
C(2/2) – ČR, B – PL, III.
Kulat. hůře ulož. oko, konec ocasu vytáčí do strany
 
Josefína Eden severu
1561 / 03
26.05.2003
Arek Malý Bysterec
Inka z Litavské kotliny
6→1
A66,5 F2 Oh R1 P3
D(2/3) – ČR, B – PL, III.
P3 nahoře otočené o 90°, nedodržené indexy
 
Ma Cherie Arimminum
LOI 08/24157
05.07.2007
Timber Wolf Arimminum
Andromeda Arimminum
A64 Oi P3
Xv53,1 Xf107,8
A(0/0) – ČR, I.
 
Upstream Arimminum
LOI 03 / 91971
25.04.2003
Aron Malý Bysterec
Ambra Vlčí naděje
50→7
A66 Of P1
D(3/3) – ČR, B – IT, II.
 
Ushas Crying Wolf
MET CSEHF 170 / 07
2199-07 / 07
28.10.2006
Lord Kysucká hviezda
Flota Lupus Bohemia Genao
A64,5 C2 F2,5 Of P3
Xv55,0 Xf111,6
B(1/1) – ČR, (II.)
V hor. čel. řezák navíc
 

Celkem 20 chovných fen, 9 fen bez potomků
SKUPINA 5:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Arsa z Hvozdecké kotliny
1828 / 05
25.05.2005
Nord Šedá eminence
Keli z Litavské kotliny
A62 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, I.
Nedodržené indexy, za pohybu vytáčí ocas
Baghira Zelený paprsek
1680 / 03
30.11.2003
Arne z Města Henbrštajnů
Axa od Rajské chvojky
18→0
A63 Oc P3
C(2/2) – ČR, III.
Mírně zvlněná srst na zádi
Beky Šedý samotář
1536 / 03
02.03.2003
Arne z Města Henbrštajnů
Hela Šedá eminence
27→3
A62 K3 M5 Oh P3
C(1/2) – ČR, III.
Volnější hřbet
Betalgea Zelený paprsek
1681 / 03
30.11.2003
Arne z Města Henbrštajnů
Axa od Rajské chvojky
A62,5 Od R1 P3
C(1/2) – ČR, III.
Otevřená srst
Betty z Uher
1359 / 01
25.11.2001
Andy od Chrudimky CS
Alexis od Joan
25→4
A62 Of P1
C(2/2) – ČR, III.
Bria Bariho dvůr
1324 / 01
06.11.2001
Nick Šedá eminence
Heda z Holické pláně CS
19→3
A67,5 D1 K1 Of P1
A(0/0) – ČR, III.
Brita z Hvozdecké kotliny
1969 / 06
19.05.2006
Nord Šedá eminence
Keli z Litavské kotliny
A64 F2 H3,4 I8 M5 R1 Of P3, A(0/0) – ČR, I.
Nedodrž. Index výšky
Cenzie z Hvozdecké kotliny
2109 / 07
06.05.2007
Nord Šedá eminence
Keli z Litavské kotliny
A66 E3 F2 Od P3
Xv51,5 Xf106,1
A(0/0) – ČR, I.
Fea z Ponického dvora
1453 / 02
03.08.2002
Nord Šedá eminence
Cira z Ponického dvora
25→10
A61 Og P1
B(0/1) – ČR, III.
Stáčí špičku ocasu
Trixi z Molu Es
1795 / 05
09.01.2005
Nord Šedá eminence
Arimminum Upstream
1→1
A64 J12 N6 Oh P5
C(2/2) – ČR, III.
Nedodržené indexy

Celkem 10 chovných fen, 4 feny bez potomků
SKUPINA 6:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Adrenalina Zelený paprsek
1495 / 02
14.11.2002
Hero od Úhoště
Axa od Rajské chvojky
A60 C2 E3 Oc P3
A(0/0) – ČR, I.
Aika z Vlčího dubu
1766 / 04
29.11.2004
Kairo od Úhoště
Fea z Ponického dvora
23→1
A63 E1 Og P1
A(0/0) – ČR, II.
Ajša z Vlčího dubu
1767 / 04
29.11.2004
Kairo od Úhoště
Fea z Ponického dvora
3→0
A61 Od P3
C(1/2) – ČR, III.
Nepravidelná linie řezáků spodní čelisti
Aneta z Vlčího dubu
1768 / 04
29.11.2004
Kairo od Úhoště
Fea z Ponického dvora
6→0
A64 E1 Of P1
A(0/0) – ČR, II.
Angie Karpatský bandita
1833 / 05
09.06.2005
Fredy od Úhoště
Bria Bariho dvůr
6→0
A66,5 K3 Oh R1 P3
B(1/1) – ČR, II.
Užší hlava
Anny Karpatský bandita
1835 / 05
09.06.2005
Fredy od Úhoště
Bria Bariho dvůr
A63 E1 Og S2 R1 P1
B(1/1) – ČR, II.
Assay z Věrné smečky
1703 / 03
28.12.2003
Grey Wolf z Molu Es
Dia Dakmat
12→1
A64 K1 Og P1
A(0/0) – ČR, III.
Mírně sražená záď
Asta z Vlčího dubu
1770 / 04
29.11.2004
Kairo od Úhoště
Fea z Ponického dvora
2→0
A67 E1 Of P1
Xv50,7 Xf108,9
A(0/0) – ČR, II.
Ave Tajga Arimminum
1827-05 / 04
26.08.2004
Grey Wolf z Molu Es
Ambra Vlčí naděje
15→2
A63,5 E1 Of P1
B(1/1) – ČR, II.
Becky z Kamenaček
1761 / 04
24.11.2004
Kairo od Úhoště
Heňa Kysucká hviezda
5→0
A61 Oh P1
A(0/0) – ČR, III.
Bell Elly z Věrné smečky
1800 / 05
12.01.2005
Jerry Lee z Molu Es
Dia Dakmat
4→0
A65,5 J5 K3 Of R1 P1
C(1/2) – ČR, III.
Sbíh. hlezna, kl. bedra, nedodrž. index výšky
Bellisa z Věrné smečky
1801 / 05
12.01.2005
Jerry Lee z Molu Es
Dia Dakmat
3→0
A65,5 F2 Of R1 P3
A(0/0) – ČR, III.
Besi z Vlčího dubu
2032 / 06
10.12.2006
Fanda Fox Eden severu
Fea z Ponického dvora
A64 Of P1
Xv54,7 Xf109,4
A(0/0) – ČR, II.
Blanka z Vlčího dubu
2033 / 06
10.12.2006
Fanda Fox Eden severu
Fea z Ponického dvora
A63 E1 Oh P1
Xv54,8 Xf112,7
B(1/0) – ČR, II.
Brenna z Kamenaček
1763 / 04
24.11.2004
Kairo od Úhoště
Heňa Kysucká hviezda
A65 E1 Of P1
A(0/0) – ČR, III.
Nedodržené indexy
Brita z Deštné hory
1995 / 06
15.09.2006
Good Boy z Molu Es
Beky Šedý samotář
A63,5 E1 Od P3
Xv51,9 Xf108,6
A(0/0) – ČR, III.
Kratší ucho, ve středu názn. rozdělení (již v době odběru)
Brita z Vlčího dubu
2035 / 06
10.12.2006
Fanda Fox Eden severu
Fea z Ponického dvora
A63,5 E1 Of P1
Xv55,1 Xf111,0
A(0/0) – ČR, II.
Carey Šedý chlup
1468 / 02
20.10.2002
Hero od Úhoště
Nancy Šedá eminence
14→3
A65,5 E1 F2 Of R1 P3
A – PL, I.
Cavern z Věrné smečky
1950 / 06
20.01.2006
Dat Šedý chlup
Dia Dakmat
7→0
A65 I7 Of R1 P3
A(0/0) – ČR, III.
Volnější prsty, nedodrž. index formátu
Dračice Darlin z Věrné smečky
2068 / 07
14.01.2007
Good Boy z Molu Es
Dia Dakmat
A62 K1 Od S2 P3
Xv53,2 Xf112,9
A(0/0) – ČR, III.
Slzící oko, náznak zvlněné srsti na hřbetě
Elka z Vlčí chaloupky
1664 / 03
19.11.2003
Agar Reolup
Barča z Ponického dvora
A65 K1 Oh P1
C(2/2) – ČR, II.
Šířeji nasazené ucho
Fantazie z Vlčí chaloupky
1715 / 04
25.08.2004
Agar Reolup
Barča z Ponického dvora
11→0
A64,5 F2 K1 Og R1 P3
B(1/1) – ĆR, II.
Hloubka hrudníku na hranici
Gaia Dakmat
1955 / 06
03.03.2006
Azar Zelený paprsek
Borka II z Rosíkova
A61 E1 Of R1 P3
A(0/0) – ČR, III.
Méně ušl. hlava, názn. otevř. koutků, P3 vlevo dole chybí – dol. vet. zpráva
Genny Dakmat
1956 / 06
03.03.2006
Azar Zelený paprsek
Borka II z Rosíkova
A61 E1 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Nedodrž. index výšky a formátu
Ginet Dakmat
1957 / 06
03.03.2006
Azar Zelený paprsek
Borka II z Rosíkova
A67 K1 Of R1 P1
A(0/0) – ČR, III.
Kratší stehenní kost, vytáčí špičku ocasu
Gira Dakmat
1959 / 06
03.03.2006
Azar Zelený paprsek
Borka II z Rosíkova
9→0
A65 Og S2 R1 P3
B(0/1) – ČR, III.
S2 – mírná reakce, méně ušlechtilá hlava, náznak volných koutků, nedodržený index výšky
Hathaway Dakmat
2246 / 07
16.11.2007
Erik Nanook Zlatá Palz
Dolly Dakmat
A63 K1 Oi P3
Xv54,0 Xf111,2
A(0/0) – ČR, II.
Slzící pravé oko
Kaimi Eden severu
1607 / 03
11.10.2003
Dragon Eden severu
Julie z Litavské kotliny
23→1
A63,5 K3 Oc P3
A – PL, I.
Kiss Eden severu
1610 / 03
11.10.2003
Dragon Eden severu
Julie z Litavské kotliny
5→0
A62 Og R1 P1
B – PL, II.
Megane Eden severu
1824 / 05
05.03.2005
Fanda Fox Eden severu
Julie z Litavské kotliny
6→0
A62 Of R1 P1
B(0/1) – ČR, II.
Háček na ocase, nedodrž. index formátu
Moki od Úhoště
1603 / 03
10.10.2003
Ali Reolup
Ko-Ko z Molu Es
30→2
A63 K1 Od P3
A – PL, I.
Peggy z Litavské kotliny
1705 / 04
25.03.2004
Hero od Úhoště
Jessika z Litavské kotliny
15→3
A61,5 E3 J5 K1,3 Of P3
A(0/0) – ČR, III.
Rasty z Molu Es
1594 / 03
09.10.2003
Jerry Lee z Molu Es
Ajbix Mrazivé ticho
5→0
A62 C4 Oh P1
B(1/0) – ČR, II.
Wickey Crying Wolf
MET CSEHF 178 / 07
05.01.2007
Ali Reolup
Rubin Crying Wolf
3→0
A63 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, I.
Wolfish Witch z Molu Es
2177 / 07
13.10.2007
Grey Wolf z Molu Es
Upstream Arimminum
A64 Oc P3
Xv53,1 Xf107,8
A(0/0) – ČR, II.
Wolfy Crying Wolf
MET CSEHF 177 / 07
05.01.2007
Ali Reolup
Rubin Crying Wolf
A61 Og R1 P1
A(0/0) – ČR, I.

Celkem 36 chovných fen, 17 fen bez potomků
SKUPINA 7:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Brenna Šedý chlup
1300 / 01
10.09.2001
Agar Morušový háj
Nancy Šedá eminence
8→4
A66,5 M5 Of P1
D(3/3) – ČR, C – PL, III.
Grejs od Buližníku
1542 / 03
05.03.2003
Agar Morušový háj
Bella od Buližníku CS
A66 Og P1
C(2/1) – ČR, III.
Uny Tossa z Molu Es
1880 / 05
18.10.2005
Oliver Passo del Lupo
Arimminum Upstream
12→0
A65 K1 Od R1 P3
A(0/0) – ČR, II.
Nedoržený index výšky
Valkýra z Molu Es
2023 / 06
28.11.2006
Induk Passo del Lupo
Upstream Arimminum
7→0
A64 F2 K1 Og P3
Xv53,1 Xf109,4
A(0/0) – ČR, II.

Celkem 4 chovné feny, 1 fena bez potomků
SKUPINA 8:

Jméno, chov. stanice
Číslo zápisu
Datum narození
Otec
Matka
Potomků celk.→ch. v ČR
Bonitační kód
DKK, třída chovnosti
Poznámka
Affinity z Holštejna
2082 / 07
21.02.2007
Kelt z Molu Es
Carey Šedý chlup
1→0
A64 Of P1
Xv56,3 Xf110,2
A(0/0) – ČR, III.
Ainy z Kamenaček
1509 / 02
13.12.2002
Bony z Města Sadské
Heňa Kysucká hviezda
A62 H8 Oh R2 P3
B(1/0) – ČR, III.
Nedodržené indexy, náznak proneseného hřbetu, výrazně překrmená kondice
Angelina z Katusického dvora
1692 / 03
27.12.2003
Bony z Města Sadské
Dolores Eden severu
7→0
A63,5 E1 R1 Od P3
A(0/0) – ČR, III.
Annie z Holštejna
2084 / 07
21.02.2007
Kelt z Molu Es
Carey Šedý chlup
A63 Of P1
Xv54,0 Xf115,9
C(2/1) – ČR, III.
Při poh. vyt. zadní tlapy
Aranka Sokolí oko
1651 / 03
09.11.2003
Cagi od Úhoště
Cina Kazanova stopa
A65 J5 Oh R1 P3
A(0/0) – ČR, I.
V pohybu výrazný háček na ocase
Arnie z Kamenaček
1511 / 02
13.12.2002
Bony z Města Sadské
Heňa Kysucká hviezda
10→3
A63,5 E1F2K1OfR1P3
C(1/2) – ČR, III.
Atti z Údolí komárů
2288 / 08
30.03.2008
Kelt z Molu Es
Anteia Sotis
A62 E1 Of P1
Xv54,8 Xf116,1
A(0/0) – ČR, III.
Volnější prsty hr. konč.
Dizzy Chlumecké podzámčí
1660 / 03
18.11.2003
Cagi od Úhoště
Grace Kollárov dvor
35→6
A64 C2 Og R1 P1
A – A, I.
Era Chlumecké podzámčí
1775 / 04
30.11.2004
Cagi od Úhoště
Grace Kollárov dvor
14→0
A63 Oh R1 P1
B(1/1) – ČR, II.
Qesta Eden severu
2095 / 07
25.03.2007
Argo Sokolí oko
Julie z Litavské kotliny
A64 E1 K1 Oc P3
Xv53,1 Xf109,3
A(0/0) – ČR, I.

Celkem 10 chovných fen, 5 fen bez potomků
 
Feny dle rodin
 
A. Tila z Pohraniční stráže
 
A.1   Xela z Pohraniční stráže → Nisa z Pohraniční stráže → Gyra z Pohraniční stráže → Cmuka z Pohraniční stráže → Adoxa z Belešova → Chizma z Rosíkova → Eda Slňava → Ada Kollárov dvor →
 
A.1.1 Citka Kollárov dvor →
                Grace Kollárov dvor (sk. 4) →
                        Dizzy Chlumecké podzámčí (sk. 8) →
                                Bea Luna z Kopáčkova dvora (sk. 2)
                                Birky z Kopáčkova dvora (sk. 2)
                                Bonnie z Kopáčkova dvora (sk. 2)
                        Era Chlumecké podzámčí (sk. 8)
 
A.1.2 Farry Kollárov dvor →
                Hagga Kollárov dvor (sk. 4) →
                Afaia Testamonium diaboli (sk. 3)
 
A.2   Xida z Pohraniční stráže → Suna z Pohraniční stráže → Mola z Pohraniční stráže → Astra z Pohraniční stráže
 
A.2.1 Brixa z Pohraniční stráže → Acarka Bropa →
                Aba Vopa → Bona Heol → Bora Mabosa → Doubravka Křivoklátský atos →
                        Gess Křivoklátský atos (sk. 2)
                        Gita Křivoklátský atos (sk. 2)
                Ajda Vopa → Heda z Holické pláně →
                        Bria Bariho dvůr (sk. 5) →
                                Angie Karpatský bandita (sk. 6)
                                Anny Karpatský bandita (sk. 6)
                Asta Vopa → Exa Vopa →
                        Bety Zepeř → Ajga Reolup →
                                Agáta z Vlčí chaloupky (sk. 1)
                                Dina Doubravka z Vlčí chaloupky (sk. 2)
                                Gejša z Vlčí chaloupky (sk. 2)
                        Brita Zepeř → Alexis od Joan →
                                Betty z Uher (sk. 5) →
                                        Anny Osada Draklem (sk. 1)
                                        Aria Osada Draklem (sk. 1)
                                        Birsha Osada Draklem (sk. 4)
                                        Bonnie Osada Draklem (sk. 4)
 
A.2.2 Tola z Pohraniční stráže →
 
A.2.2.1 Bruna z Banišťa →
A.2.2.1.1   Alda od Pavlišina →
                        Aipa Jimili →
                                Céza Kysucká hviezda → Heňa Kysucká hviezda →
                                        Ainy z Kamenaček (sk. 8)
                                        Arnie z Kamenaček (sk. 8) →
                                                Aris Mijaver (sk. 4)
                                                Aša Mijaver (sk. 4)
                                        Becky z Kamenaček (sk. 6)
                                        Brenna z Kamenaček (sk. 6)
                        Aska Jimili → Dyna ze Slivníku → Cira Volání rodu →
                                Ambra Vlčí naděje →
                                        Andromeda Arimminum →
                                                Ma Cherie Arimminum (sk. 4)
                                        Ave Tajga Arimminum (sk. 6) →
                                                Anne Lee Srdcerváč (sk. 2)
                                        Upstream Arimminum (sk. 4) →
                                                Trixi z Molu Es (sk. 5) →
                                                        Alupa od Šesťáku (sk. 1)
                                                Uny Tossa z Molu Es (sk. 7)
                                                Valkýra z Molu Es (sk. 7)
                                                Wolfish Witch z Molu Es (sk. 6)
                                Beatris Vlčí naděje → Beti Wilk z Polskiego dworu →
                                        Arda Jantarowa Wataha (sk. 4)
                        Fea Jimili →
                                Barča z Ponického dvora →
                                        Elka z Vlčí chaloupky (sk. 6)
                                        Fantazie z Vlčí chaloupky (sk. 6)
                                Cira z Ponického dvora →
                                        Fea z Ponického dvora (sk. 5) →
                                                Aika z Vlčího dubu (sk. 6) →
                                                        Aika z Blatnických vinic (sk. 4)
                                                Ajša z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Aneta z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Asta z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Besi z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Blanka z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Brita z Vlčího dubu (sk. 6)
                                                Connie z Vlčího dubu (sk. 3)
A.2.2.1.2   Brita od Pavlišina → Asta Břevnovská stopa →
                        Amálka od Buližníku →
                                Jaw z Molu Es →
                                        Era Kanýčo (sk. 3)
                                Jolly z Molu Es →
                                        Aset Voodoo Wolf z Peronówki (sk. 4)
                        Bella od Buližníku →
                                Fibi od Buližníku (sk. 5)
                                Grejs od Buližníku (sk. 7)
 
A.2.2.2 Cita z Banišťa →
                Andy Šedá eminence → Maxa z Krotkovského dvora → Moňa z Krotkovského dvora → Rubin Crying Wolf →
                                Wickey Crying Wolf (sk. 6)
                                Wolfy Crying Wolf (sk. 6)
                        Deny Šedá eminence → Agarka Saberus → Aranka Strážní pes → Cina Kazanova stopa →
                                Aranka Sokolí oko (sk. 8)
                                Brittany Sokolí oko (sk. 1)
 
 
 
A.2.2.3 Dina z Banišťa →
                Gerina Šedá eminence → Alexa z Porčova mlýna →
                        Bessy z Údolí ticha (sk. 4) →
                                Aki Polární vlk (sk. 4)
                        Bonnie z Údolí ticha (sk. 4)
                        Daria z Údolí ticha (sk. 2)
                Grey Šedá eminence → Axa od Rajské chvojky →
                        Adrenalina Zelený paprsek (sk. 6)
                        Baghira Zelený paprsek (sk. 5)
                        Betalgea Zelený paprsek (sk. 5)
 
A.2.2.4 Hura z Rosíkova → Bianka z Dulickej farmy → Anita zo Sýkorovho dvora → Bona Vlčie údolie → Ambra Veľký jarok
                                Agora z Vlčej rokliny (sk. 2)
 
A.3   Sina z Pohraniční stráže → Urta z Pohraniční stráže → Rosana z Pohraniční stráže → Xula z Pohraniční stráže →
 
A.3.1 Alfa Ruskov dvor → Clea od Štefánika → Bena od Kubinca → Borka II z Rosíkova →
                Darlin Dakmat →
                        Fronny Dakmat (sk. 2)
                Dia Dakmat →
                        Assay z Věrné smečky (sk. 6)
                        Bell Elly z Věrné smečky (sk. 6)
                        Bellisa z Věrné smečky (sk. 6)
                        Cavern z Věrné smečky (sk. 6)
                        Dračice Darlin z Věrné smečky (sk. 6)
                Dolly Dakmat →
                        Hathaway Dakmat (sk. 6)
                Gaia Dakmat (sk. 6)
                Genny Dakmat (sk. 6)
                Ginet Dakmat (sk. 6)
                Gira Dakmat (sk. 6)
A.3.2 Dita Ruskov dvor → Asta Šinárikov dvor → Chasa Ruskov dvor → Grácia Dór → Arys z Oravy →
                Dara spod Ďumbiera (sk. 2)
                Grey spod Ďumbiera (sk. 2)
 
 
B. Santa z Pohraniční stráže
Pluta z Pohraniční stráže → Mona z Pohraniční stráže →
 
B.1   Esa z Pohraniční stráže → Gyra z Pohraniční stráže →
 
B.1.1 Césia Pohostinstvo →        Asta Ladce → Bira od Chrudimky →
                Dolores Eden severu →
                        Angelina z Katusického dvora (sk. 8)
                Felon Eden severu →
                        Alkyona Sotis (sk. 1) →
                                Dayen Sotis (sk. 2)
                        Anteia Sotis (sk. 1) →
                                Atti z Údolí komárů (sk. 8)
                        Areia Sotis (sk. 1)
 
B.1.2 Eta Pohostinstvo →
                Haidy Šedá eminence → Nancy Šedá eminence →
                        Brenna Šedý chlup (sk. 7) →
                                Aimé Bílý Měsíc (sk. 2)
                                Arwen Bílý měsíc (sk. 2)
                        Carey Šedý chlup (sk. 6) →
                                Affinity z Holštejna (sk. 8)
                                Annie z Holštejna (sk. 8)
                Hanka Šedá eminence → Aretha Hanka z Vlasatic →
                        Cira Lupus Bohemia Genao (sk. 3)
                        Flota Lupus Bohemia Genao →
                                Ushas Crying Wolf (sk. 4)
                Hela Šedá eminence →
                        Beky Šedý samotář (sk. 5) →
                                Brita z Deštné hory (sk. 6)
 
B.2   Riza z Pohraniční stráže → Ara z Pohraniční stráže → Ata z Richnovského dvora →
 
B.2.1 Benny z Doušova dvora → Alma z Fialkova → Elza z Braunsteinova dvora → Ciba z Města Sadské →
                Fiona spod Ďumbiera (sk. 2)
 
B.2.2 Cita z Doušova dvora →
                Aka z Pačesova sadu → Ajša Dar přírody →
                        Ajbix Mrazivé ticho →
                                Ko-Ko z Molu Es →
                                        Moki od Úhoště (sk. 6) →
                                                Queen od Úhoště (sk. 1)
                                        Peggy od Úhoště (sk. 1)
                                Rasty z Molu Es (sk. 6)
                        Bonie Mrazivé ticho →
                                Avahoc Stín vlka (sk. 1)
                                Bellis Stín vlka (sk. 4) →
                                        Ann Sheena z Březovské samoty (sk. 4)
                                Catanance Stín vlka (sk. 2)
                                Clowie Stín vlka (sk. 2)
                Asi z Pačesova sadu → Becky Kanakor → Assisi z Dehnic →
                        Iny od Úhoště (sk. 6)
 
 
C. Cela z Pohraniční stráže
Odra z Pohraniční stráže → Žárka z Pohraniční stráže → Orina z Pohraniční stráže → Brita z Pražského podhradí → Asta z Tondova →
 
C.1   Abra z Molu →
                Inka z Litavské kotliny →
                        Ešír Eden severu →
                                Paige Eden severu (sk. 2)
                        Jasmína Eden severu (sk. 4) →
                                Alexis z Revíru vlků (sk. 1)
                                Ayashee z Revíru vlků (sk. 1)
                        Josefína Eden severu (sk. 4) →
                                Saga Ronja Eden severu (sk. 2)
                        Lota Eden severu (sk. 2)
                Ira z Litavské kotliny →
                        Jessika z Litavské kotliny →
                                Peggy z Litavské kotliny (sk. 6) →
                                        Rena z Litavské kotliny (sk. 2)
                                        Siwa z Litavské kotliny (sk. 1)
                        Julie z Litavské kotliny →
                                Kaimi Eden severu (sk. 6)
                                Kiss Eden severu (sk. 6)
                                Megane Eden severu (sk. 6)
                                Ossa Eden severu (sk. 2)
                                Qesta Eden severu (sk. 8)
                        Keli z Litavské kotliny →
                                Arsa z Hvozdecké kotliny (sk. 5)
                                Brita z Hvozdecké kotliny (sk. 5)
                                Cenzie z Hvozdecké kotliny (sk. 5)
                        Nora z Litavské kotliny (sk. 3)
C.2   Canis z Molu → Brenda Kanýčo →
                Cita Chlumecké podzámčí (sk. 8)
 
 
TOPlist